כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1990
11
נר ראשון של חנוכה - מפגש עם עולים חדשים.
13
נר שלישי - "מפגן אש".
23
"קפה ספרות צעיר" – מפגש עם עלי אלון מעין שמר.

סיכומים אישים:
לידות: 21.1 – נדב יגודה, 18.4 – נוי ענבר, 5.5 – דפנה פלושניק, 13.6 – דותן קראוס, 27.6 – סיוון ארזי, 21.6 – ערד לנג, 21.6 – רם נחמני, 26.6 – כרמל דניאל, 17.7 – רון גרינשפן, 19.7 – שקד צביון, 30.9 – נופר פלבר, 10. נעמי בן אור, 21.10 – סתיו סיטון, 1.12 – רונה בן חיים.
נפטרו: 7.1 – מנחם צנגן, 13.1 – מינה בר לב, 7.2 – מרים רטר, 11.5 – לוטה אהרון, 28.6 – ורדה קליימן, 1.10 – מישה נטע, 23.10 – נחום פרנקל, 7.11 – סמי כפרי.
בני 70: 1.1 – רפאל דרייפוס, 13.3 – מימי ליפמן, 23.3 – צבי פלבר, 14.4 – אדית אקשטיין, 1.5 – קלייר ברנע.
בני 80: 15.4 – בלה ארנוני, 20.10 – שרה בן אור, 29.10 – אלי יואכימסטל, 19.12 – עדה שולמן, 22.12 – שמעון שיפמן.