כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1990
25
"קפה ספרות" עם חנוך ברטוב.