כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1990
10
"ד"ש מדרום אמריקה" – ערב מוקדש לפולקלור ולתרבות דרום אמריקאית.19
דיון על העלייה מברית המועצות.
26
"לילות חפר" במעברות.