כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1990


10 
חג המשק – בני מחזור ל"ד מציגים "לאן זורם הזמן?"
11
באסיפה חגיגית נתקבל המחזור למועמדות.