כניסת חברים ותושבים

אפריל 1990
4
מפגש חברים ותיקים העובדים בגת בהנחיית אורי פולק.
10
סדר פסח
21
בערב יום השואה והגבורה מסרו בני המשק על ביקורם במחנות ההשמדה.
29
יום העצמאות – נושא מסיבת החג: יומן גבעת חיים.