כניסת חברים ותושבים

ינואר 1990


12

מסיבה לחנוכת המחלבה לעיבוד החלב שלנו לתצרוכת עצמית.
26
הפעלת תקנון חדש לנסיעות לחו"ל.