כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1989
4
באסיפה השנתית ניתן סיכום אירועי השנה בחיי החברה.
10
ב"גלי גבעה" - סביום וצר לו המקום.
11
דיון והחלטה במועצה על מקום וממדי הנטיעה של פרדס לתעשייה בשנה זו.
19
בטיול ותיקים ביקרו בין השאר במערת האדם הקדמון בכרמל, אתר שנפתח מחדש לציבור.
20
התקיים קונצרט של תלמידי אולפן למוזיקה האזורי על במה של בית וינה, בין המנגנים בנים של גח"א.
23-21
ימי לימוד הפעלת הוידיאו.
24
בעקבות הופעתו של מוטי זעירא :"שושנה, ילדת לפידות, אייך?" התקיים ערב מפגש עם העלייה השנייה.
29
רווחה – העובדת הסוציאלית במשקנו סיפרה על עבודתה אצלנו.