כניסת חברים ותושבים

יולי 1989
5
האסיפה קיבלה ברוב קטן את הצעת ועדת החינוך להעסיק מדריך שכיר לכיתות ז'-ח'.17
באסיפה דיון על עבודת המתנדבים במשק ודיון חוזר על העישון בחדר האוכל.
21
בעלון הופיעה ברכה מיוחדת לאיתי סינדליס על הצלחותיו במכבייה: מקום שני בריצת 200 מטר ושלישי ב- 400 מטר.
31
קבלת בני י"ב לחברות במשק בהצבעה באסיפה.