כניסת חברים ותושבים

מדברים זכרון
תאריך התחלה  22/04/17
שעת התחלה  20:30
מקום

מדברים זיכרון 

שבת 22.4.17 בשעה 20:30 במועדון 

נשמע את סיפורו של אברהם הורוביץ - אבא של נדב (של גליה חן) 

שיספר על הצלתו בידי פולנים, חסידי אומות העולם. 

בחלק השני של הערב נערוך שיח שיעסוק בעיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית: 

מה נעשה בשם השואה, איך אנחנו כחברה זוכרים, מה תפקיד הזיכרון ואיך הוא קשור אלינו כיום. 

מנחה: שקד מוסקוביץ.