כניסת חברים ותושבים

יום מרוכז לבדיקת קלנועים
תאריך התחלה  26/03/14
מקום
יום מרוכז לבדיקת קלנועים
 
ביום רבעי ה26/03/14
בין השעות 9:00 עד 14:00
באזור הכניסה למחסן הבגדים.

כל אחד יקבל בתא הדואר הודעה על שעת הבדיקה של הקלנוע שלו.

להתראות,
טובה וחיים גלעדי