כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  07/02/17
שעת התחלה  20:30
מקום

מועצה

 ביום שלישי 7.2.17 בשעה 20:30 

במועדון


 סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מה – 6.12.16

2.  דיון בעצומה של חברים להקמת גוף אשר יבדוק דרכים לביטול השיוך.

3.  אישור הצגת ועדת ביקורת לקלפי – יו"ר מיכל רסיס, חברים חדשים –

     שביט לין או גידי שקדי.  (ממשיך) אבנר פרנק .

4.  עדכון המועצה על מיפוי שימושי קרקע לא מוסדרים לר.מ.י.

5.  שונות.

                                                                                                                 בברכה– צביקה בן נח

  שידור ישיר בערוץ "הופ"

 שידורים חוזרים בימים א' וב' בשעות 14:00 ,18:00