כניסת חברים ותושבים

טקס ט"ו בשבט ונטיעות
תאריך התחלה  09/02/17
שעת התחלה  16:45
מקום
כך הולכים השותלים....
ביום חמישי 9.2.17 בשעה 16:45 
נתאסף על יד הבית של פתי ידיד (מגרש חניה החדש). 
לטקס ט"ו בשבט שהוכן ע"י ילדי א-ו ונטיעות. 
מוזמנים להביא מעדרים.