כניסת חברים ותושבים

מפגש למידה: חלופות השיוך
תאריך התחלה  13/01/17
שעת התחלה  08:30
שעת סיום  11:30
מקום