כניסת חברים ותושבים

הפסקות חשמל
תאריך התחלה  28/09/16
מקום

מחברת חשמל ישראל: הפסקת חשמל איזורית (!) 

תתקיים ביום ד׳ 28.9 מ-22:30 בלילה ועד יום ה׳ בבוקר 5:30. 

בשעות אלה יופעלו הגנראטורים בקיבוץ. 

בשל כך ביום ד'28.9 בצהריים בין 15:00-13:00 יערכו הפסקות חשמל לבדיקת הגנרטור בתחנת החשמל א' החדשה, באזור שהיה בחשכת ה–24 ש' כולל מטבח, חד"א, כלבולית ומנהלה). 

כדאי לנתק מכשירים רגישים שאין בהם הגנת מתחי יתר (ברקים). 

בכל בעיה/שאלה לפנות לחשמליה, גח"א