כניסת חברים ותושבים

צעירי גח"א, הרמת כוסית בשכונת הצעירים
תאריך התחלה  07/10/16
מקום

צעירי גח"א

7.10 הרמת כוסית בשכונת הצעירים

וקבלת תווי שי