כניסת חברים ותושבים

ביום ג' 2/8 מ-8:00 עד 15:00 הפסקת חשמל בחלקים מהקיבוץ
תאריך התחלה  02/08/16
מקום

הפסקת חשמל

ביום ג' 2/8 מ-8:00 עד 15:00 תהיה הפסקת חשמל בנוי, בבניין, 
בבריכה, בשכונת הבריכה ועד המלונית וחלק ממתחם היד השניה.

אנא הערכו בהתאם