כניסת חברים ותושבים

מרצה על הבאר: פרדוקסים
תאריך התחלה  16/06/16
שעת התחלה  21:00
מקום