כניסת חברים ותושבים

מפגש למידה שני: חלופות לשיוך דירות
תאריך התחלה  26/02/16
שעת התחלה  08:30
מקום

חלופות השיוך - מפגש למידה שני

המפגש השני יתקיים ביום שישי 26.2.16 בשעות 08:30-12:00 בחדר האוכל

האירוע, בסגנון "שולחנות עגולים" יעבור לשלב של דיונים פנימיים 

בין חברי הקיבוץ באשר לחלופות השונות ומשמעותן עבורנו.

במפגש ישתתף גם דגן יראל, אשר יענה על שאלות מקצועיות שתעלינה במהלך הדיונים.

חומר כתוב נוסף יחולק לפני המפגש לתאי הדואר