כניסת חברים ותושבים

קפה שישי בסביום
תאריך התחלה  14/02/14
שעת התחלה  09:00
מקום
  קפה שישיבסביום,
ב – 14.2 בשעה 9:00
מוזמנים גם חברים שלא באו עד כה.
נארח את אמיר דלומי (נכד למשפ' ויקטור)
שהצטרף אלינו לפני מספר חודשים לשכונת הבנים
וכן נרים כוסית לילידי חודש ינואר.