כניסת חברים ותושבים

השבתת רשת התקשורת
תאריך התחלה  11/10/15
שעת התחלה  08:00
מקום
ביום ראשון 11.10.15,
תושבת רשת התקשורת  
בין השעות 8:00 ל-12:00
נא התארגנו בהתאם.