כניסת חברים ותושבים

קלפי בחירת יו"ר מועצה
תאריך התחלה  04/09/15
שעת התחלה  08:00
מקום

קלפי – 

בחירת יו"ר מועצה, 

מועמד: צביקה בן נח,

 בימים: חמישי 3.9.15 18:00-11:00, 

שישי 4.9.15  14:00-8:00 

מוזמנים להצביע בבנין המנהלה.