כניסת חברים ותושבים

אירוח בשדרות
תאריך התחלה  20/07/15
מקום

אירוח בשדרות

ביום שני 20.7- אפשר עדיין להצטרף, 

יש להירשם אצל ימימה או יורם. 

מיועד לא רק לפנסיונרים!