כניסת חברים ותושבים

תערוכת פסיפס 2015
תאריך התחלה  25/07/15
מקום