כניסת חברים ותושבים

מפגש עדכון והסברה - מימוש דירות יורשים
תאריך התחלה  16/07/15
שעת התחלה  20:30
מקום

מפגש עדכון והסברה - מימוש דירות יורשים

בעקבות פניות של חברים הוחלט לקיים מפגש עדכון והסברה 

באשר למהלכים הבאים והמצאי הקיים של הדירות למימוש. 

במפגש ישתתפו: אייל ניסן, צפריר בן אור ועו"ד אייל רגב. 

המפגש יתקיים ביום חמישי 16.7.15 בשעה 20:30 – 

המעוניינים מוזמנים.