כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  07/07/15
שעת התחלה  20:30
מקום

מועצה

ביום שלישי7.7.15

20:30 במועדון.

סדר יום:

מרכז שירותים שלב א'

הצגת ססטוס כביש מערבי

דוראל – דיווח פסק בוררות

שידור ישיר בערוץ הופ.

ציבקה בן נח