כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  19/05/15
שעת התחלה  20:30
מקום

מועצה

 ביום ג'  19/05/2015

בשעה הרגילה 20:30 , במועדון 

על סדר יום:

1.     המשך דיון בדוחות התמחיריים לשנת 2014

2.     נוהל בקרת ביצוע הערות הביקורת.

3.     התייעצות ותחילת דיון טרומי בנושא שינויים 

בתקנון סמכויות מוסדות הקיבוץ בכל הקשור 

לדרך בחירה והחלפה מדורגת של חברי מועצה.