כניסת חברים ותושבים

סרט: "באהבה רוזי"
תאריך התחלה  26/03/15
שעת התחלה  20:00
מקום

פנסיונרים ועוד...

ביום חמישי 26.3, בשעה 20:00

יוקרן במועדון 

הסרט "באהבה רוזי", 

יוגש גם כיבוד קל.