כניסת חברים ותושבים

"הדרים" - "קבוצת ה 400 " אסיפה ובחירת ועד הנהלה
תאריך התחלה  15/01/15
שעת התחלה  20:00
מקום

"הדרים" גבעת חיים איחוד אגודה חקלאית שיתופית

(בעבר "קבוצת ה 400 ")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

  

 ביום חמישי  15.1.2015 , בשעה 20:00

תתקיים אסיפה כללית שנתית של האגודה

  במועדון החברים בגבעת חיים איחוד.

 

על סדר היום:

 

1.              דין וחשבון של הנהלת האגודה ודיווח אודות מהלך הרה-ארגון שבוצע.

 

2.              בחירת ועד הנהלה של האגודה .

3.              המלצה על מועמד ליו"ר אגודת "גבעת חיים איחוד אחזקות".

4.              שונות.

לפרטים המלאים על האסיפה ותהליך בחירת ועד ההנהלה - לחץ כאן