כניסת חברים ותושבים

הצגת הצעה לשינוי בתקנון קרן מילואים (קב' ה-400)
תאריך התחלה  15/01/15
שעת התחלה  20:30
מקום

הצגת הצעה לשינוי בתקנון קרן מילואים

ביום חמישי 15.1.15, בשעה 20:30 , (לאחר בחירת ההנהלה ל"הדרים"),

הנהלת קרן המילואים תציג את הצעתה לשינוי התקנון.

עקרונות התקנון נשענים על הצורך בהקמת קרן לסיוע בנושאי סיעוד,

במקביל לרצון לשמור על היכולת להעמיד הלוואות לחברי הקבוצה.

התקנון המוצע לקח בחשבון את הערות החברים שהוגשו להנהלת הקרן

והוא שומר על איזון עדין בין הגישות השונות כפי שהוצגו.

       תקציר מנהלים יועבר לכלל חברי הקרן בשבועות הקרובים.

                                       בברכה,

                           הנהלת הקרן, לביאה ויזהר

· 

שני הנושאים (הנהלת הדרים ותיקון ותקנון קרן מילואים) יועברו להצבעה בקלפי.