כניסת חברים ותושבים

שיבושים באספקת החשמל, ביום רביעי, 10.12.14
תאריך התחלה  10/12/14
מקום
ביום רביעי, 10.12.14
צפויים שיבושים באספקת החשמל,
עם גיבוי של הגנרטור, למעט שכונת ה34.