כניסת חברים ותושבים

שיבושים בשרות האינטרנט
תאריך התחלה  03/12/14
שעת התחלה  12:00
מקום