כניסת חברים ותושבים

קב' ה-400- חתימה על טופס הצטרפות
תאריך התחלה  02/12/14
מקום

לחברי קבוצת ה-400

הנכם מוזמנים לחתום על 

טופס הבקשה להצטרפות לאגודת "הדרים"

תאריך אחרון להחתמה!

יום ג' 2.12 בשעות 19:30-16:30.

במנהלה