כניסת חברים ותושבים

קפה + תשבצים, משחקים בסביום
תאריך התחלה  01/01/14
שעת התחלה  17:30
מקום

קפה + תשבצים, משחקים

עובר מיום שלישי ליום רביעי, השבוע ב 1.1.14

בשעה 17:30 בסביום.