כניסת חברים ותושבים

הנהלה ומועצה
תאריך התחלה  17/08/21
שעת התחלה  18:30
שעת סיום  22:00
מקום


הנהלה ומועצה


הנהלה בשלישי 17.8 בשעה 18:30 סדר יום:

הצגת דוח מבקר על המבנה הארגוני.


מועצה בשלישי 17.8 בשעה 20:00 סדר יום:

הצגה ודיון בהצעת השיוך; תקציב חצי שנתי.