כניסת חברים ותושבים

22-23.7.21 - קלפי ממוחשבת לקבלת מועמדים לחברות במסגרת פרוייקט הקליטה לשכונה ג
תאריך התחלה  22/07/21
מקום