כניסת חברים ותושבים

18/7 - אסיפה לקראת קבלת מועמדים לחברות במסגרת פרוייקט הקליטה לשכונה ג
תאריך התחלה  18/07/21
מקום
18/7 - אסיפה לקראת קבלת מועמדים לחברות במסגרת פרוייקט הקליטה לשכונה ג