כניסת חברים ותושבים

1.7.21 קלפי ממוחשבת בתאריכים 1-2.7
תאריך התחלה  01/07/21
מקום

קליטת בנים - הצעת החלטה משלימה - סדר התור בתוך קבוצת משפחות החברים החדשות (לאחר אישור הנהלה ומועצה).

 

• בחירת נציגי ציבור לוועדת תכנון: (לפי א-ב)

הרטמן מנחם; ורדי אלדד; ישראל אשר; ישראלי שקד; כהן לנג ארי; כפרי רועי; קראוס אלכס; קרון אסתר; שרון דני.

 

• קבלה לחברות עודד אבן שושן.

 

קלפי ממוחשבת תערך בימים חמישי-שישי

1-2.7.21 (פרטים מדוייקים יפורסמו בהמשך).

 מידע בנושא הצעת החלטה משלימה נמצא באתר וניתן לקבל במזכירות ובארכיון.

 האסיפה תשודר בשידור ישיר בערוץ 98.

שידורים חוזרים בערוץ הסרטים.