כניסת חברים ותושבים

28.6.21 אסיפה במועדון לחבר בשעה 19:00
תאריך התחלה  28/06/21
שעת התחלה  19:00
מקום

הזמנה לאסיפה 

ביום שני 28.6.21 בשעה 19:00 תקיים

אסיפה במועדון ובשידור ישיר*. סדר היום:

• קליטת בנים - הצעת החלטה משלימה - סדר התור בתוך קבוצת משפחות החברים החדשות (לאחר אישור הנהלה ומועצה).

 

• בחירת נציגי ציבור לוועדת תכנון: (לפי א-ב)

הרטמן מנחם; ורדי אלדד; ישראל אשר; ישראלי שקד; כהן לנג ארי; כפרי רועי; קראוס אלכס; קרון אסתר; שרון דני.

 

• קבלה לחברות עודד אבן שושן.