כניסת חברים ותושבים

איסוף פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
תאריך התחלה  10/03/21
מקום
פינוי פסולת מוצרי חשמל ואלקטורניקה
בתאריך 10/3 
האיסוף יתבצע ממרכז המיחזור מעל הרפת.
 אנא הביאו לשם את כל המוצרים במסודר.