כניסת חברים ותושבים

קלפי בנושא כספי תנובה
תאריך התחלה  04/03/21
מקום
קלפי בנושא כספי תנובה ייערך בתאריכים 4-5/3