כניסת חברים ותושבים

ישיבת מועצה בזום 23.2.21
תאריך התחלה  23/02/21
שעת התחלה  20:00
מקום
ישיבת מועצה בזום תיערך ביום שלישי 23.2.2021 בשעה 20:00 
 סדר היום:
1. אישור פרוטוקול מיום 9.2.2021 
2. מנהל עסקי- היכרות, הצגת ואישור המועמד המומלץ ע"י ההנהלה. 
3. תשובה לשאילתה דני שרון
4. קרן תשתיות – אישור תכנית השקעות. בהשתתפות ארז אייזנר וחזי אחיטוב