כניסת חברים ותושבים

מועצת קיבוץ בזום
תאריך התחלה  09/02/21
שעת התחלה  20:00
מקום

ישיבת מועצה בזום ביום שלישי בשעה 20:00.

 סדר היום המתוכנן: מפגש היכרות; נהלים ותקנון המועצה;

 קרן תשתיות – תכנית השקעות; אישור צוות שיוך.