כניסת חברים ותושבים

קלפי בנושא הסדר הביניים
תאריך התחלה  10/12/20
מקום
6.12.20 
הזמנה לקלפי 
בסוף השבוע הקרוב, ימים חמישי-שישי 10-11.12.20
נקיים קלפי ממוחשבת ועמדה במזכירות.
1. הסדר הביניים – אישור המתווה ליישום הסדר
הביניים כפי שאושר במועצה ב-10.11.20.
2. בחירת חבר נוסף לוועדת ביקורת.

מועדי ההצבעה בקלפי הממוחשבת:
ביום חמישי 10.12 משעה 11:00 עד יום שישי 11.12 בשעה 14:00
מועדי ההצבעה בקלפי בעמדה במזכירות:
ביום חמישי 10.12 משעה 11:00 - 14:30 
ביום שישי 11.12 משעה 10:00 - 14:00