כניסת חברים ותושבים

מועצה
תאריך התחלה  18/08/20
שעת התחלה  20:00
מקום

מועצה שלישי 18.8
מועצה תתקיים בשעה 20:00 
ברחבה בין בית טרזין למועדון 
בנהלי קורונה. 
סדר יום:
  1. אישור פרוטוקול מתאריך 28.7.20
  2. אישור דו"ח ביקורת 2019 בנושאים הבאים:
  • משאבי אנוש ושכר (מצ"ב)
  • ביטחון (מצ"ב)
  • מעקב יישום המלצות משנים קודמות
  1. אישור תוכנית ביקורת 2020, כולל החלפת מבקר
  2. דו"ח קרן לעזרה הדדית, יוצג ע"י ברוך גשן
  3. דיווחים ושונות