כניסת חברים ותושבים

מועצה 28.7
תאריך התחלה  28/07/20
מקוםמועצה 28.7


בין המועדון לבית טרזין בשעה 20:00

הצעה לדיון ואישור מתווה התקדמות פרויקט הקליטה ושכונה ג'.

כולם מוזמנים!