כניסת חברים ותושבים

אירוע פרידה משמוליק
תאריך התחלה  12/07/14
שעת התחלה  18:30
מקום


אירוע הפרידה לשמוליק,

שתוכנן לשבת,

נדחה בשל המצב.


מועד חדש יפורסם.*מזכירות גח"א