כניסת חברים ותושבים

עבודות חשמל באזור בית הקברות
תאריך התחלה  23/06/20
מקום

בימים א- ג יהיו תעלות פתוחות באיזור בית קברות 

ומגורי התאילנדים עקב חפירות לעבודות חשמל

החברים מתבקשים לשמור ולהרחיק את הילדים 

ולא להפוך את התעלות למשחק.

צוות החשמליה