כניסת חברים ותושבים

עובדים יחד בשדה הקהילתי
תאריך התחלה  23/05/20
שעת התחלה  16:00
מקום

הזמנה לעבודה יחדיו

מוזמנים בשבת הקרובה 23.5.20

 ב-16:00 לעבודה משותפת

בשדה הקהילתי.