כניסת חברים ותושבים

ישיבת מועצה מיוחדת ב ZOOM
תאריך התחלה  05/05/20
שעת התחלה  19:30
מקום

מועצה
ישיבת מועצה בזום – 5.5.2020 

בשעה 19.30
מטרת הישיבה - 
שיתוף ועדכונים בנושאים הקשורים במשבר הקורונה ובהשלכותיו על התנהלות הקיבוץ. 
סדר היום – 
1. מבנה וסטאטוס עבודת צוות החירום – פאנל עם ראשי המכלולים: 
בריאות, תרבות, חינוך, ניהול מידע ופרסום, לוגיסטיקה, התנדבות, חדראוכל, כולבולית.
2. סקירת החלטות ההנהלה.
3. עדכון על עבודת ועדת הקורונה.
4. דיווח לגבי המדיניות הכלכלית, תרחישים כלכליים, דיווח על מועד הצגת דוחות כספיים רבעון ראשון, 
עדכון תכנית המשק והיעדים לשנת 2020.
5. שאלות ותשובות. ניתן ורצוי להעביר שאלות מראש, עד יום שני בצהריים לאלכס קראוס – יו"ר המועצה.
מאחר ומדובר בישיבה רבת משתתפים, כל המוזמנים יהיו על רמקול מושתק במשך כל הישיבה. 
בסיום העדכונים יוכל כל משתתף לשלוח שאלות בצ'אט ולציין מי השואל ואל מי מופנית השאלה. 
במידת הצורך תתקיים ישיבת המשך.


המועצה תערך בזום לחברי המועצה 

ותשודר בצורה ישירה בטלוויזיה הדיגיטלית החדשה בערוץ 89.

+ במערכת הטלוויזיה הישנה בערוץ הוידאו ניתן יהיה לצפות בשידור חוזר 

בכל יום בשעות 14.00, 18.00, 21.30 ו 01.00. 

+ במערכת הטלוויזיה החדשה ניתן יהיה לצפות בסרט המועצה במדור סרטים.