כניסת חברים ותושבים

נדחה - מפגש שיתוף ציבור בתהליך יצירת הסכמות קהילתי
תאריך התחלה  13/03/20
שעת התחלה  09:00
מקום

נדחה - הזמנה לשיתוף ציבור בתהליך יצירת הסכמות קהילתי: